Магнітно-резонансна томографія (МРТ) серця

Магнітно-резонансна томографія (МРТ) серця дозволяє детально оцінити особливості будови камер серця і судин, досліджувати внутрішньосерцеву гемодинаміку, функціональні показники роботи серця, виміряти швидкість кровотоку у великих судинах. Найбільшу практичну значимість МРТ серця має при обстеженні пацієнтів з вродженими вадами серця, аневризмами аорти (у тому числі розшаровується), коарктація, пухлинами серця, кардіоміопатії, в першу чергу гіпертрофічною кардіоміопатією, легеневою гіпертензією неясного генезу, патологією правих відділів серця. Крім того, МРТ серця може служити методом другої лінії діагностики при неясних результатах інших методів дослідження (особливо ехокардіографії). Метод МРТ успішно застосовується для оцінки результатів оперативних втручань на серці та судинах (вроджені вади серця, аневризми аорти, лівого шлуночка). До нових напрямами використання МРТ в кардіології, поки що не застосовуються в клінічній практиці, відносяться дослідження осередкового ураження міокарда (візуалізація гострого інфаркту міокарда, оцінка життєздатності міокарда), перфузії (кровопостачанні) міокарда.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!